Ngày hôm nay 19/08/2021 công ty Vimaflour đã hoàn thành việc tài trợ 5025 kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho 4 huyện thị của tỉnh Quảng Ninh. Tổng trị giá của chương trình này là 500 triệu đồng.

Một số hình ảnh của đoàn cán bộ Vimaflour: