Tầm nhìn sứ mệnh

CÔNG TY VIMAFLOUR

Văn hóa

CÔNG TY VIMAFLOUR

Chào mừng bạn đã trở thành thành viên của gia đình Vimaflour. Chúng tôi mong muốn bạn sẽ hạnh phúc khi làm việc với Vimaflour và sẽ đạt được các mục tiêu nghề nghiệp cá nhân của mình. Chúng tôi khuyến khích tất cả các cán bộ nhân viên làm quen với các giá trị và văn hóa của công ty được tóm tắt trong 3 từ CHẤT LƯỢNG, ĐOÀN KẾT và TIẾN BỘ. Đây là kim chỉ nam cho triết lý kinh doanh của tập đoàn MFMB nói chung và Vimaflour nói riêng.