Bột mỳ chuyên dùng cho bánh quy bơ, quẩy rối và bim bim. Loại bột này được lựa chọn để làm các sản phẩm phổ thông có mức tiêu thụ hấp dẫn trên thị trường do có chất lượng và giá cả tối ưu.

25 kg
Bánh quy, Snack
Chỉ tiêu Hàm lượng
Protein 8,5% - 10,5%
Gluten ướt 22% - 29%
Thủy phần ≤14%
Hàm lượng tro ≤0,55%
Đóng gói Bao PP 25 kg /bao

Sản phẩm

Liên quan