Bột mỳ được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thủy sản.

40 kg
Thức ăn chăn nuôi
Chỉ tiêu Hàm lượng
Protein 10% - 14%
Thủy phần ≤13%
Hàm lượng tro ≤2%
Đóng gói bao PP 40 kg /bao

Sản phẩm

Liên quan